รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

สอศ.จับมือ ไก่ทอดเคเอฟซี ฝึกประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจอาหารจานด่วน
Created by pradmin on 3/2/2563 14:08:25


                                                                                  
สอศ.จับมือ ไก่ทอดเคเอฟซี ฝึกประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจอาหารจานด่วน

          นายอรรถพล สังขวาสี ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ร่วมมือกับบริษัท เรสเทอรองตส์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทดำเนินธุรกิจด้านด้านอาหารจานด่วน เคเอฟซี (KFC) โดยให้การสนับสนุนการจัด

         การเรียน การสอนอาชีวศึกษาในการรับนักเรียน นักศึกษา ระบบทวิภาคีการฝึกงาน และ Part Time ในระดับ ปวช. ปวส. สาขาธุรกิจค้าปลีก สาขาอาหารและโภชนาการ และสาขา ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท ซึ่งเป็นความร่วมมือ ที่สามารถตอบสนองความต้องการกำลังคนของตลาดแรงงานทั้งในและต่างประเทศ

         ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวต่อไปว่าความร่วมมือนี้เปิดโอกาสให้ นักเรียน นักศึกษา ได้เข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพในหน่วยงานต่างๆ ของบริษัท เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะและประสบการณ์ที่ไม่อาจหาได้ จากตำราเรียนหรือห้องเรียน ซึ่งเป็นการผลิตและพัฒนากำลังคนสายอาชีพ ให้มีความรู้ ความสามารถและทักษะในการประกอบอาชีพต่อไป

         โดย มร. แอนดรูว์ นอร์ตัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เรสเทอรองตส์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด กล่าวว่า บริษัท เรสเทอรองตส์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด เป็นผู้ดำเนินธุรกิจเฟรนด์ไชน์ ของ เคเอฟซี (KFC) ในประเทศไทย ซึ่งเป็นบริษัทที่เติบโตเร็วที่สุด สำนักงานใหญ่อยู่ที่กรุงเทพมหานคร บริษัทฯ มีจำนวนพนักงานมากกว่า 4,000 คน ดูแลร้าน KFC กว่า 200 ร้านทั่วประเทศไทย และมีผู้สนับสนุนผู้ลงทุนที่แข็งแกร่งเชื่อมั่นในบริษัททั้งในไทยและเอเชีย

/////////////////

กลุ่มประชาสัมพันธ์ สอศ. / 3 กุมภาพันธ์ 2563

print
Sort by: