รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

นายกชื่นชมเด็กอาชีวะ
Created by on 15/1/2563 12:27:51


                                        
                                         
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศธ. คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รมช.ศธ. นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รมช.ศธ. และคณะผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ เยี่ยมชมการแกะสลักน้ำแข็ง และบันทึกภาพความประทับใจร่วมกับทีมของ วิทยาลัยสารพัดช่างตราด วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี และ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี ซึ่งเป็นทีมแกะสลักหิมะอาชีวศึกษาที่ได้รับรางวัลแกะสลักหิมะ 2020 เมืองฮาร์บิ้น สาธารณรัฐประชาชนจีน ที่มาร่วมโชว์ในงานวันเด็กแห่งชาติ 2563 ณ กระทรวงศึกษาธิการ

print
Sort by: