รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

ต้อนรับ แชมป์ฮาร์บิน 2020
Created by on 15/1/2563 11:45:32


                                         
นางปัทมา วีระวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นำทีมผู้บริหารให้การต้อนรับและแสดงความยินดี กับนักศึกษาที่เดินทางมาจาก สาธารณรัฐประชาชนจีน ดังนี้ วิทยาลัยสารพัดช่างตราด คว้ารางวัลชนะเลิศ พร้อมรางวัล Best creative Award การแข่งขันแกะสลักหิมะนานาชาติ (12th International Collegiate Snow Sculpture Contest (2020) ภายใต้ผลงาน ชื่อ “รักยืนยาว” ในธีมฉลองวาระครบรอบ 70 ปี การสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน และมิตรภาพที่ดีอันยาวนานระหว่างไทย- จีน เน้นย้ำถึงพลังอำนาจแงแกร่ง สมบูรณ์ พูลสุข ยิ่งยืนนาน/ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี คว้ารางวัลที่ 2 (Second Prize) ภายใต้ผลงานชื่อ พลังแห่งความสามัคคี “Unity is Strength” และวิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี คว้ารางวัล ที่ 3 จาก ผลงานพลังแห่งชีวิตมนุษย์เพื่ออนาคต จากผลงาน The power of human life to the future ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง

กลุ่มประชาสัมพันธ์ สอศ./ 9 มกราคม 2563

print
Sort by: