รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

รมว.ศธ. เปิดงานพิธีสมโภชน์พระอาราม 192 ปี วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
Created by on 14/1/2563 16:05:22


                                            
รมว.ศธ. เปิดงานพิธีสมโภชน์พระอาราม 192 ปี วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

 วันนี้ (11 ม.ค. 63)  นายณัฏฐพล  ทีปสุวรรณ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงานสมโภชน์พระอาราม 192 ปี วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร  ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-13 มกราคม 2563 พร้อมกันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบเกียรติบัตรแก่วิทยาลัยในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา    (สอศ.) และเครือข่ายที่ร่วมมาจัดงาน ณ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร  เขตธนบุรี กรุงเทพฯ

 ในโอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวในพิธีเปิดงานว่า เป็นนิมิตรหมายที่ดี และเป็นเรื่องน่ายินดีอย่างยิ่ง ที่ได้เห็นความร่วมมือร่วมใจกันของทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน  วัด  ชุมชน ผู้นำศาสนา กรุงเทพมหานคร การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย มูลนิธิสิริวัฒนภักดี ไอคอนสยาม วิทยาลัยในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สมาคมเดอะเชฟประเทศไทย เครือข่ายภาคประชาสังคม ที่สะท้อนได้ถึงความเข้มแข็งของชุมชน เก่าแก่   ที่มีประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนาน ผสมผสาน และอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข อีกทั้งยังถือเป็นการช่วยกระตุ้น เศรษฐกิจ สร้างโอกาส และรายได้ให้กับชุมชนตามนโยบายของภาครัฐให้ขับเคลื่อนไปตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติด้านการท่องเที่ยว นับเป็นโอกาสอันดีสำหรับพุทธศาสนิกชน และนักท่องเที่ยวที่จะได้ร่วมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธ์ ภายในวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร พร้อมชมความงดงามของพระบรมธาตุ    มหาเจดีย์ และขอเชิญชวนประชาชนทุกท่านเดินทางมาร่วมชมความงานของสถาปัตยกรรมที่สวยงาม  ภายในวัด และร่วมกิจกรรมที่น่าสนใจต่างๆ  ภายในงาน  เช่น  การประกวด และ การฝึกอบรม การประกอบอาหาร การประกวดการจัดสวนถาด และการจับจ่ายใช้สอยกับบูธผลิตภัณฑ์ ของขวัญ ของฝาก อาหาร ฯลฯ

 ด้านนายณรงค์ แผ้วพลสง  เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้มีโอกาส เข้ามาร่วมเข้าร่วมในการจัดกิจกรรมในงานสมโภชน์ พระอาราม ครบ 192 ปี วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร โดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจัด 4 กิจกรรมในงาน ได้แก่  1. การจัดประกวดประกอบอาหาร 3 ศาสน์ (พุทธ คริสต์ อิสลาม) 2.การออกร้านผลิตภัณฑ์ และ ผลงานของนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษา ไปร่วมออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของขวัญ ของฝาก ของที่ระลึก จำนวน 50 บูธ   กิจกรรมที่ 3. การจัดสาธิตฝึกประกอบอาหาร และ 4. กิจกรรมการประกวดจัดสวนถาด ซึ่งงานนี้เป็นอีกหนึ่งเวที  ที่จะเป็นการสร้างเสริมนักศึกษาอาชีวศึกษาให้ได้เรียนรู้  สร้างประสบการณ์  ให้มีทักษะในด้านอื่นๆ ที่นอกเหนือจากห้องเรียน  ได้มีโอกาสโชว์ศักยภาพในงานสาขาวิชาชีพต่าง ๆ ที่เรียนเกิดจากการเรียนการสอน

 ในโอกาสนี้คณะกรรมการจัดงาน ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานถ้วยรางวัลสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัล รางวัลชนะเลิศ จำนวน 15,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 10,000 บาท และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 5,000 บาท  พร้อมรางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล รางวัลละ 3,000 บาท ในทุกประเภทของการประกวดแก่ผู้เข้าการประกวดประกอบอาหาร และการประกวดสวนถาด      ////////////////////////////////////////////////////////////

print
Sort by: