เชิญรับชม การถ่ายทอดสด

“การแถลงข่าวการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนประจำปีการศึกษา 2564

ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)”

วันอังคาร ที่ 11 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.30 น.

สามารถรับชม ได้ที่ช่องทาง

O ETV ช่อง 52. O PangFacebook ศธ 360 องศา

O YouTube R-channel. O WebSite R-Radio O PangFacebook ประชาสัมพันธ์ สอศ. O Line Official "อาชีวะฝีมือชน"

เข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

สถานะการณ์โควิด-19 (ข้อมูลประจำวันจากเว็บไซต์กรมควบคุมโรค)

[ เข้าสู่เว็บไซต์ | Go to website ]

 

cuckold porn blow job video xxx porn video webcam porn amateur