อำนาจเจริญ

สถานศึกษาในสังกัด สอศ. ในจังหวัดอำนาจเจริญ

1.วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ

ที่อยู่: 135 หมู่ 9 ถ.ชยางกูร ต.นาผือ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทรศัพท์: 0-4551-1987

โทรสาร:0-4551-1987

Website:http://www.ant.ac.th/

Email: surampa-vec@hotmail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

  • ระดับ ปวช. การก่อสร้าง เครื่องกล เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง พณิชยการ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โลหะการ
  • ระดับ ปวส. การก่อสร้าง การตลาด การบัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เครื่องกล เทคนิคโลหะ ไฟฟ้ากำลัง โยธา อิเล็กทรอนิกส์

2.วิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน (เดิมเป็น วิทยาลัยการอาชีพหัวตะพาน)

ที่อยู่:ถ.หัวตะพาน-บ้านขมิ้น ต.หนองแก้ว อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ 37240

โทรศัพท์: 0-4554-9004

โทรสาร:0-4554-9001

Website:www.htpic.ac.th

Email:

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

  • ระดับ ปวช. เครื่องกล พณิชยการ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
  • ระดับ ปวส. การบัญชี เครื่องกล