ปฏิทินกิจกรรม

ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหาร

Today 
RadDatePicker
Open the calendar popup.
เมษายนพฤษภาคม 2563มิถุนายน
จ.อ.พ.พฤ.ศ.ส.อา.
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7

ปฎิทินกิจกรรม สอศ.

ปฏิบัติราชการ ณ สอศ. [26/05/63]
ปฏิบัติงาน ณ สอศ. [28/05/63]
ปฏิบัติราชการ ณ สอศ [28/05/63]
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อน... [28/05/63]
ประชุมกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการ... [28/05/63]
กิจกรรม Workshop "Roadmap การศึกษาไ... [29/05/63]
ปฏิบัติราชการ ณ สอศ [29/05/63]
ปฏิบัติงาน ณ สอศ. [29/05/63]
ประชุม อ.ก.ค.ศ. ครั้งที่ 5/2563 [29/05/63]
วันหยุดราชการ [30/05/63]
วันหยุดราชการ [30/05/63]
ปฏิบัติราชการ ณ สอศ [30/05/63]
วันหยุดราชการ [30/05/63]
วันหยุดราชการ [31/05/63]
วันหยุดราชการ [31/05/63]
ปฏิบัติราชการ ณ สอศ. [01/06/63]
ปฏิบัติงาน ณ สอศ. [01/06/63]
ปฏิบัติงาน ณ สอศ. [02/06/63]
ปฏิบัติราชการ ณ สอศ. [02/06/63]
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด้จพระนางเจ้า... [03/06/63]
ร่วมในพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในว... [03/06/63]
ประชุมคณะอนุกรรมการกำกับทิศทางโครงก... [04/06/63]
ประชุมผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการกา... [04/06/63]
ปฏิบัติงาน ณ สอศ. [05/06/63]
ปฏิบัติราชการ ณ สอศ. [05/06/63]
วันหยุดราชการ [06/06/63]
วันหยุดราชการ [06/06/63]
วันหยุดราชการ [07/06/63]
วันหยุดราชการ [07/06/63]
ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการจัดตั้... [08/06/63]
ปฏิบัติราชการ ณ สอศ.
26 พฤษภาคม 2563 8:30:00
29 พฤษภาคม 2563 16:30:00
Normal Priority
Owned by ,On 20 พฤษภาคม 2563