ปฏิทินกิจกรรม

ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหาร

Today 
RadDatePicker
Open the calendar popup.
กันยายนตุลาคม 2563พฤศจิกายน
จ.อ.พ.พฤ.ศ.ส.อา.
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8

ปฎิทินกิจกรรม สอศ.

วันปิยมหาราช [23/10/63]
วันหยุดราชการ [23/10/63]
วันหยุดราชการ [24/10/63]
วันหยุดราชการ [24/10/63]
งานกฐินพระราชทานของ สอศ. จังหวัด ยโ... [24/10/63]
ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประ... [24/10/63]
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและบรรยาย เ... [25/10/63]
ประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา สังก... [25/10/63]
ประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษาสังกั... [25/10/63]
พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของสำนัก... [26/10/63]
ร่วมงานถวายผ้ากฐินพระราชทานของสำนัก... [26/10/63]
ปฏิบัติงาน ณ สอศ. [27/10/63]
ปฏิบัติราชการ ณ สอศ. [27/10/63]
ประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒน... [27/10/63]
ปฏิบัติราชการ ณ สอศ. [28/10/63]
ปฏิบัติงาน ณ สอศ. [28/10/63]
เรียนหลักสูตร TDGA [29/10/63]
ปฏิบัติราชการ ณ สอศ. [29/10/63]
ปฏิบัติงาน ณ สอศ. [30/10/63]
ประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัต... [30/10/63]
วันหยุดราชการ [31/10/63]
วันหยุดราชการ [31/10/63]
วันหยุดราชการ [31/10/63]
วันหยดราชการ [01/11/63]
วันหยุดราชการ [01/11/63]
วันปิยมหาราช
23 ตุลาคม 2563 0:00:00
23 ตุลาคม 2563 23:59:00
Normal Priority
Enter event description
Owned by ,On 9 ตุลาคม 2563