ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง สอศ.

กฎหมาย/หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง

แผนการจัดซื้อจัดจ้างราคากลาง/ราคาอ้างอิง


27 สิงหาคม 2562
| 199
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม๒๕๖๒ ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
เขียนโดย : ประชาสัมพันธ์


24 มิถุนายน 2562
| 191
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม๒๕๖๒ ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
เขียนโดย : ประชาสัมพันธ์


18 พฤษภาคม 2562
| 198
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน ๒๕๖๒ ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
เขียนโดย : ประชาสัมพันธ์

ประกาศเชิญชวน


15 พฤษภาคม 2563
| 240
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง ประกวดราคาจ้างการทำประกาศเกียรติคุณแผ่นทองคำรีด ใส่กรอบไม้บุผ้าไหม กล่องผ้าไหม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทอนิส์ ( e-bidding)
เขียนโดย : ประชาสัมพันธ์


04 ธันวาคม 2562
| 146
ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่องประกาศเชิญชวนผู้สนใจยื่นเสนอคุณลักษณะครุภัณฑ์ 
เขียนโดย : ประชาสัมพันธ์


04 ธันวาคม 2562
| 147
ประสัมพันธ์ข่าวการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เขียนโดย : ประชาสัมพันธ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา


15 มิถุนายน 2563
| 91
ประกวดราคาจ้างการจัดทำประกาศเกียรติคุณแผ่นทองคำรีด ใส่กรอบไม้บุผ้าไหม กล่องผ้าไหม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เขียนโดย : ประชาสัมพันธ์


01 มิถุนายน 2563
| 100
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างทำประกาศเกียรติคุณแผ่นทองคำรีด ใส่กรอบไม้ บุผ้าไหม กล่องผ้าไหมด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เขียนโดย : ประชาสัมพันธ์


26 มีนาคม 2563
| 135
เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 4 รายการ (สำนักความร่วมมือ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เขียนโดย : ประชาสัมพันธ์