ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง สอศ.

กฎหมาย/หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง

แผนการจัดซื้อจัดจ้างราคากลาง/ราคาอ้างอิง


27 สิงหาคม 2562
| 301
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม๒๕๖๒ ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
เขียนโดย : ประชาสัมพันธ์


24 มิถุนายน 2562
| 289
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม๒๕๖๒ ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
เขียนโดย : ประชาสัมพันธ์


18 พฤษภาคม 2562
| 293
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน ๒๕๖๒ ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
เขียนโดย : ประชาสัมพันธ์

ประกาศเชิญชวน


16 กันยายน 2563
| 29
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารประจำสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เขียนโดย : ประชาสัมพันธ์


15 พฤษภาคม 2563
| 350
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง ประกวดราคาจ้างการทำประกาศเกียรติคุณแผ่นทองคำรีด ใส่กรอบไม้บุผ้าไหม กล่องผ้าไหม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทอนิส์ ( e-bidding)
เขียนโดย : ประชาสัมพันธ์


04 ธันวาคม 2562
| 252
ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่องประกาศเชิญชวนผู้สนใจยื่นเสนอคุณลักษณะครุภัณฑ์ 
เขียนโดย : ประชาสัมพันธ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา


15 มิถุนายน 2563
| 188
ประกวดราคาจ้างการจัดทำประกาศเกียรติคุณแผ่นทองคำรีด ใส่กรอบไม้บุผ้าไหม กล่องผ้าไหม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เขียนโดย : ประชาสัมพันธ์


01 มิถุนายน 2563
| 188
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างทำประกาศเกียรติคุณแผ่นทองคำรีด ใส่กรอบไม้ บุผ้าไหม กล่องผ้าไหมด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เขียนโดย : ประชาสัมพันธ์


26 มีนาคม 2563
| 229
เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 4 รายการ (สำนักความร่วมมือ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เขียนโดย : ประชาสัมพันธ์