รายละเอียดข่าว

รายงานข้อมูลรายจ่ายประจำขั้นต่ำและรายจ่ายตามภาระผูกพันตามกฎหมายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
Created by bpp2admin on 10/6/2016 9:49:52 AM

ตามรายละเอียดลิงค์ ดังนี้


รายงานข้อมูลรายจ่ายประจำขั้นต่ำและรายจ่ายตามภาระผูกพันตามกฎหมายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ปิดระบบชั่วคราว เนื่องจากพ้นกำหนดการรายงาน

ทั้งนี้ สนผ.จะแจ้งให้รายงาน (เปิดระบบ) ทางเว็ปไซด์ในภายหลัง

ตามรายละเอียดลิงค์ ดังนี้

1.ยอดจ่ายจริงค่าเช่าบ้านทรัพย์สิน 2559 คลิ๊ก!!

3.ยอดจ่ายจริงค่าสาธารณูปโภค 2559 คลิ๊ก!!

4.ประมาณการค่าเช่าบ้าน ทรัพย์สิน 2560 คลิ๊ก!!


print
rating
  Comments