รายละเอียดข่าว

การใช้ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ AMS e-Office รายชื่อ อศจ.ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ
Created by technoadmin on 1/22/2013 12:22:24 PM

การใช้ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ AMS e-Office รายชื่อ อศจ.ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ ขอให้รีบดำเนินการ 

ส่งชื่อหน่วยงานมาที่ oveceoffice@gmail.com 


การใช้ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ AMS e-Office รายชื่อ อศจ.ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ ขอให้รีบดำเนินการ 

ส่งชื่อหน่วยงานมาที่ oveceoffice@gmail.com 

print
rating