รายละเอียดข่าว(สวพ.)

พิธีปิดงานการแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษา(ABU) ปี 2560
Created by kittithat on 3/13/2017 10:09:04 PM


     วานนีั 12 มี.ค. 60 ดร.ประชาคม  จันทรชิต  รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  เป็นประธานกล่าวปิดงานการแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษา(ABU) รอบชิงชนะเลิศ พุทธศักราช 2560 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  โดย ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา ดร.มงคลชัย  สมอุดร  ได้กล่าวรายงานพิธีปิดงานฯ ในครั้งนี้ พร้อมกล่าวแสดงความยินดีกับทีมขุนด่านปราการชล 2 วิทยาลัยเทคนิคนครนายกคว้าแชมป์หุ่นยนต์อาชีวศึกษา (ABU)ได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ ทีมขุนด่านปราการชล 1 วิทยาลัยเทคนิคนครนายก / รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ2 ได้แก่ทีมเซราะกราวโรบอท วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ /รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 ได้แก่ ทีมพนมดิน Robot วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม จ.สุรินทร์ / รางวัลเทคนิคหุ่นยนต์ยอดเยี่ยม ได้แก่ ทีมกาญนคร วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกมหานคร /รางวัลศิลปะหุ่นยนต์ยอดเยี่ยม ได้แก่ ทีมนายฮ้อยทมิฬ 2017 วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน 

     การแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษา(ABU) รอบชิงชนะเลิศ พุทธศักราช 2560  จัดระหว่างวันที่ 7 - 12  มีนาคม 260 ณ ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต จังหวัดปทุมธานี  โดยมีหุ่นยนต์จากสถานศึกษาอาชีวศึกษาทั่วปรเทศ ที่ผ่านการแข่งขันหุ่นยนต์รอบคัดเลือกระดับภาค  จำนวน 48 ทีม  เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ โดยมี 8 ทีม ที่ผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  เข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ ABU ชิงแชมป์ประเทศไทย ในช่วงเดือน มิถุนายน  2560 ดังนี้  1. ทีม เซาระกราวโรบอท  วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

                                2. ทีม พนมดิน Robot  วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม  จังหวัดสุรินทร์
                                3. ทีม Sao Hai Rice วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี  จังหวัดสระบุรี
                                4. ทีม หลาน หลวงพ่อคูณ วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ  จังหวัดนครราชสีมา
                                5. ทีม ลูกพระเศวตสุวรรณภาพรรณ  101  วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร จังหวัดสระแก้ว
                                6. ทีม Samutsakhno วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร
                                7. ทีม ขุนด่านปราการชล 1 วิทยาลัยเทคนิคนครนายก  จังหวัดนครนายก

                                8. ทีม ขุนด่านปราการชล 2 วิทยาลัยเทคนิคนครนายก  จังหวัดนครนายก    

        


print
rating