รายละเอียดข่าว(สวพ.)

ประกาศผลการประกวดสิ่งประดิษฐ์จากยางรถยนต์ใช้แล้ว MICHELIN Used Tyre Design Contest "
Created by veradmin on 9/26/2012 11:48:01 AM

         เป็นการประกวดสื่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคือเป็นเครื่องมือ อุปกรณ์ที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการดำรงชีวิต ช่วยเหลือ ป้องกัน บรรเทาอุบัติภัย ตลอดจนด้านชีวอนามัยที่ทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น


สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา ร่วมกับ มิชลิน จัดโครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์จากยางรถยนต์ใช้แล้ว MICHELIN Used Tyre Design Contest "อัจฉริยะ สร้างสรรค์"

กติกาการประกวด

                เป็นการประกวดสื่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคือเป็นเครื่องมือ อุปกรณ์ที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการดำรงชีวิต ช่วยเหลือ ป้องกัน บรรเทาอุบัติภัย ตลอดจนด้านชีวอนามัยที่ทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น

print
rating