ยินดีต้อนรับ

แบบประเมินความพึงพอใจ
การปรับปรุงเว็บไซต์ใหม่ในครั้งนี้เป็นที่น่าพอใจหรือไม่

Submit Survey  View Results
Time
ผู้ชมขณะนี้
People Online People Online:
Visitors Visitors: 1047
Members Members: 0
Total Total: 1047

Online Now Online Now:
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
�ӹǹ�����Ҫ����䫵�
ไฟล์ดาวน์โหลด
 TitleSize 
แบบฟอร์มแจ้งเงื่อนไขอัตราว่างเรียกบรรจุครูผู้ช่วย68.50 KBDownload
แบบฟอร์มคำร้องขอโอน675.77 KBDownload
แบบฟอร์มคำร้องขอช่วยปฏิบัติราชการ719.83 KBDownload
แบบฟอร์มขอบรรจุกลับเข้ารับราชการครู857.37 KBDownload
แบบคำร้องขอย้ายสายบริหาร710.31 KBDownload
แบบฟอร์มขอลาออกจากราชการ51.89 KBDownload
แบบฟอร์มหนังสืออนุญาตให้สมัครสอบแข่งขัน31.00 KBDownload
แบบรายงานประวัติและผลงาน สอบศึกษานิเทศก์ 136.75 KBDownload
แบบฟอร์มใบสมัครคัดเลือก สอบศึกษานิเทศก์ 253.81 KBDownload
วิธีการใช้โปรแกรมเกณฑ์มาตรฐานอัตรากำลังในสถานศึกษา986.01 KBDownload
เอกสารบรรยายครูผู้ช่วย วันที่ 22 มิ.ย.599.07 MBDownload
แบบคำร้องขอย้ายสายการสอน ครั้งที่ 1136.35 KBDownload
แบบคำร้องขอย้ายสายการสอน ครั้งที่ 245.50 KBDownload
แบบสรุปเงื่อนไขสาขาวิชาเอกที่ใช้ในการรับย้าย76.50 KBDownload
แบบสรุปรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ประสงค์ขอย้าย (ครั้งที่ 2/2559)38.50 KBDownload
วิธีเขียนคำร้องขอย้าย (สายการสอนและสายสนับสนุนการศึกษา)124.59 KBDownload
วิธีแจ้งข้อมูลเงื่อนไขที่ต้องการรับย้าย (สำหรับสถานศึกษา)73.87 KBDownload
การจัดสรรงบประมาณ พ.ศ.2559 โครงการเร่งประสิทธิภาพการสอนฯ และโครงการคืนครู ครั้งที่ 330.28 MBDownload
แนวปฏิบัติในการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งให้เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู 1.39 MBDownload
ใบสมัครสอบผู้อำนวยการ666.64 KBDownload
แบบขอสำเนา ก.พ.7 สอบผู้อำนวยการ180.00 KBDownload
ปฏิทิน
รับ - ส่ง หนังสือ Online
รับ - ส่ง หนังสือ
ลิงค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ลิงค์ด่วน สอศ.

ศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา

สอศ. เรียนฟรี