ยินดีต้อนรับ
แบบประเมินความพึงพอใจ
การปรับปรุงเว็บไซต์ใหม่ในครั้งนี้เป็นที่น่าพอใจหรือไม่

Submit Survey  View Results
Time
ผู้ชมขณะนี้
People Online People Online:
Visitors Visitors: 17
Members Members: 0
Total Total: 17

Online Now Online Now:
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
�ӹǹ�����Ҫ����䫵�
ข่าวประชาสัมพันธ์
rss
ภาพข่าว: รายงานตัวเลือกสถานศึกษา เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ...

รายงานตัวเลือกสถานศึกษา เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผ...

หนังสือสำนักอำนวยการด่วนที่สุด ที่ ศธ 0601/2432 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 สามารถด...

วันที่: 01/07/2015

ภาพข่าว: ซักซ้อมความเข้าใจการเสนอชื่อรอง ผอ. เพื่อแต่งตั้งให้เป็นผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อ...

ซักซ้อมความเข้าใจการเสนอชื่อรอง ผอ. เพื่อแต่งตั้งให้เป็นผู้ร...

สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่!!!

วันที่: 27/06/2015

ภาพข่าว: ขอให้สถานศึกษารายงานข้อมูลอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ขอให้สถานศึกษารายงานข้อมูลอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทา...

สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่!!!

วันที่: 19/06/2015

อ่านข่าวทั้งหมด
หัวหน้า กจ. 2
หัวหน้ากลุ่มงาน กจ.2

นายกิตติธัช สันธานเดชา

ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล 

ชำนาญการพิเศษ

รับ - ส่ง หนังสือ Online
รับ - ส่ง หนังสือ
ลิงค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ลิงค์ด่วน สอศ.

ศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา

สอศ. เรียนฟรี