กลุ่มมาตรฐานอาคารและสิ่งก่อสร้าง

ข่าวกลุ่มมาตรฐานอาคารและสิ่งก่อสร้าง

เอกสารนำเสนอและเอกสารดำเนินการ e-market,e-bidding
Created by host in 10/20/2015 11:28:57 AM

สามารถดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องได้แล้วที่นี่ Read More..


การขอรับแบบรูปรายการก่อสร้าง งบลงทุน (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ประจำปีงบประมาณ 2559
Created by bogaadmin in 9/1/2015 11:32:20 AM

กลุ่มมาตรฐานอาคารและสิ่งก่อสร้าง Read More..


แบบรูปรายการก่อสร้าง สำหรับสถานศึกษาในสังกัด สอศ.
Created by host in 11/25/2014 2:17:06 PM

ดาวน์โหลดได้ที่นี่.... Read More..


Link สมาคมวิชาชีพและหน่วยงานช่าง

หัวหน้ากลุ่มมาตรฐานอาคารและสิ่งก่อสร้าง

นางสาวมณฑกานต์ มุกตพันธ์ุ 

สถาปนิกชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มมาตรฐานอาคารและสิ่งก่อสร้าง

ระบบค้นหาผู้ตรวจสอบความปลอดภัยอาคาร

ติดต่อเรา

กลุ่มมาตรฐานอาคารและสิ่งก่อสร้าง

ชั้น 2 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

โทรศัพท์ 02-2815555 ต่อ 1811

โทรศัพท์/โทรสาร 02-2802916 

Text/HTML

UsersOnline

People Online People Online:
Visitors Visitors: 142
Members Members: 0
Total Total: 142

Online Now Online Now: