รายละเอียดข่าวสำนักอำนวยการ

เอกสารนำเสนอและเอกสารดำเนินการ e-market,e-bidding
Created by host on 10/20/2015 11:28:57 AM

สามารถดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องได้แล้วที่นี่


เอกสารนำเสนอและเอกสารดำเนินการ e-market,e-bidding

ดาวน์โหลดเอกสารนำเสนอบรรยาย e-market e-bidding 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม e-bidding ประกอบด้วย    1.งานจ้าง   2.งานก่อสร้าง  3. งานซื้อ


หากพบข้อสงสัยกรุณาสอบถาม กลุ่มงานมาตรฐานอาคาร 

print
rating
  Comments