รายละเอียดข่าวสำนักอำนวยการ

ด่วนที่สุด!!! คู่มือการ UNDO กบข.
Created by financeadmin on 12/23/2014 10:01:14 AM

คู่มือการ UNDO กบข


ด่วนที่สุด!!!!  คู่มือการ UNDO
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบดังนี้

1. หน้าปก
2. ขั้นตอนการเข้าระบบ UNDO
3. คู่มือ UNDO ส่วนราชการผู้เบิก
4. ว.114 หลักเกณฑ์ UNDO
5. วิธีปฎิบัติ ระบบ UNDO
6. สารบัญ
7. โปรแกรมประมาณการยอดเงินสำหรับการตัดสินใจ UNDO

ดาวน์โหลด.....(เพิ่มเติม)

print
rating
  Comments