>>ยินดีต้อนรับ...เข้าสู่เว็บไซด์...กลุ่มงานสิทธิประโยชน์และข้อมูลบุคคล<<

กลุ่มงานสิทธิประโยชน์และข้อมูลบุคคลยินดีต้อนรับค่ะ 

ข่าวประชาสัมพันธ์

   
 หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่ ศธ 0601/112 ลงวันที่ 13 มกราคม 2558 เรื่อง การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2558
 คู่มือปฏิบัติในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2558

 หนังสือสำนักอำนวยการที่ ศธ 0601/5399 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2557 แจ้งผลการเลื่อนเงินเดือนบุคลากรทางการศึกษาอื่น 38 ค. (2)

 คำสั่ง สอศ.ที่ 1946/2557 เรื่อง ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ำกว่าขั้นต่ำ หรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับและเลื่อนขั้นเงินเดือนและ/หรือให้ได้รับค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อันดับครูผู้ช่วย - คศ.3
 คำสั่ง สอศ.ที่ 1950/2557 เรื่อง เลื่อนขั้นค่าจ้างและหรือให้ได้รับค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ
 ส่งรายงานวันลาของข้าราชการ 
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การกำหนดราคาชดใช้แทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ไม่สามารถส่งคืนตามกฎหมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐ 

รวมข่าวแวดวงการศึกษา

ข่าวแวดวงการศึกษา
ภาพข่าว
ภาษาไทยของลูกไม่แข็งแรง การพูดไม่ชัดในวัยเตาะแตะ เป็นอีกหนึ่งปัญหาที่พบได้บ่อย สาเหตุเกิดจากการใช้เสียงสระ พยัญชนะ วรรณยุกต์ ไม่ถูกต้อง ออกเสียงได้บางเสียง เช่น อ.อ่าง ช.ช้าง ส.เสือ หรือออกอักขระ ควบ...
วันที่: 07/08/2014
ภาพข่าว: นักศึกษา วอศ.นครปฐม ชนะเลิศประกวดแกะสลักผัก-ผลไม้ ผสานงานใบตอง ดอกไม้สด

นักศึกษา วอศ.นครปฐม ชนะเลิศประกวดแกะสลักผัก-ผลไม้ ผสานงานใบต...

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม ได้รับรางวั...

วันที่: 05/08/2014

ภาพข่าว: ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 162/2557 มติ คสช. 22 กรกฎาคม 2557 เห็นชอบจัดสรรงบประมาณขยาย...

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 162/2557 มติ คสช. 22 กรกฎาคม 2557 เห็นช...

ศึกษาธิการ - ที่ประชุมคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เห็นชอบสนับสนุนงบกลาง 1,30...

วันที่: 05/08/2014

อ่านข่าวทั้งหมด