คำสั่งเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ 
   คำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยฐานะเชี่ยวชาญ (คศ.4)
   คำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา ส่วนที่ 2
  คำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา ส่วนที่ 1
  คำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อันดับครูผู้ช่วย - คศ.3 
   การเข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2558
 (เฉพาะชั้น ม.ป.ช., ม.ว.ม. และ ป.ช.) 
   การเลื่อนขั้นเงินเดือน/เลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
และเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2559) 
   เอกสารประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน/ เลื่อนเงินเดือน/ เลื่อนขั้นค่าจ้าง 
   คำอธิบายการพิจารณาและการกรอกแบบรายงานการเสนอขอเลื่อนขั้นเงินเดือน
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
   คำอธิบายการพิจารณาและการกรอกแบบรายงานการเสนอขอเลื่อนเงินเดือน 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) 
   คำอธิบายการพิจารณาและการกรอกแบบรายงานการเสนอขอเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ 

 ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย 

 การเลื่อนขั้นเงินเดือน/เลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 และเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2559) 
  เอกสารประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน/เลื่อนเงินเดือนข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา และเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ จำนวน 5 แผ่น

 การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปี พ.ศ. 2559 
   คู่มือปฏิบัติในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ พ.ศ. 2559

 แบบฟอร์มการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

รวมข่าวแวดวงการศึกษา

ข่าวแวดวงการศึกษา
ภาพข่าว
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทสถาบันการศึกษา ในงานประกวดแกะสลักผัก-ผลไม้ ผสานงานใบตอง ดอกไม้สด “โขนพระราชทาน ศิลปะไทยล้ำค่าทั่วจักรวาล” ...
วันที่: 05/08/2014
ภาพข่าว:  สาเหตุที่ทําให้ลูกพูดภาษาไทยไม่ชัด

สาเหตุที่ทําให้ลูกพูดภาษาไทยไม่ชัด

ภาษาไทยของลูกไม่แข็งแรง การพูดไม่ชัดในวัยเตาะแตะ เป็นอีกหนึ่งปัญหาที่พบได้บ่อย ...

วันที่: 07/08/2014

ภาพข่าว: ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 162/2557 มติ คสช. 22 กรกฎาคม 2557 เห็นชอบจัดสรรงบประมาณขยาย...

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 162/2557 มติ คสช. 22 กรกฎาคม 2557 เห็นช...

ศึกษาธิการ - ที่ประชุมคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เห็นชอบสนับสนุนงบกลาง 1,30...

วันที่: 05/08/2014

อ่านข่าวทั้งหมด