เชิญรับชม การถ่ายทอดสด

“การมอบนโยบายการปฏิบัติราชการและการจัดการเรียนการสอน
ในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่
ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา”

ใน วันพฤหัสบดี ที่ 14 มกราคม 2564 เวลา 09.30 น. – 12.00 น. 

สามารถรับชมย้อนหลัง ได้หลายช่องทาง ดาวน์โหลดเอกสารการประชุม

Conference Conference Conference


เข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

cuckold porn blow job video xxx porn video webcam porn amateur