กำหนดการปฏิบัติราชการ ท่าน ผอ.มงคลชัย สมอุดร
 Title Created Date
ตารางนัด-ประจำเดือนมีนาคม 2556 Update 22/03/2556Download3/15/2013
ตารางนัด-ประจำเดือนเมษายน 2556 Update 04/04/2556Download4/4/2013
ตารางนัด-ประจำเดือนเมษายน 2556 Update 17/04/2556Download4/17/2013
ตารางนัด-ประจำเดือนเมษายน 2556 Update 19/04/2556Download4/19/2013
ปฏิทินกิจกรรม สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
เข้าร่วมประชุมการพิจารณาผลงานดีเด่นที่มีคุณภาพเทียบเคียงกับผลงานที่ได้รับรางวัลระดับชาติขึ้นไป
Start Date/Time: Wednesday, January 30, 2013 9:00 AM
End Date/Time: Friday, February 1, 2013 7:30 PM
Recurring Event: One time event
Importance: Normal Priority
Description:

ดร.มงคลชัย  สมอุดร ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาผลงานดีเด่นที่มีคุณภาพเทียบเคียงกับผลงานที่ได้รับรางวัลระดับชาติขึ้น ระหว่างวันที่ 30 - 31 มกราคม และ 1 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 09.00 - 17.30 น. ณ ห้องประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี 

Owned by NewsVer On Tuesday, January 29, 2013

 Return         

 Single