บริการข้อมูลข่าวสารลงเว็บไซต์

ข่าวสารศทอ
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา ได้เข้าร่วมกิจกรรม "999,999 คน ปฏิญาณตนเพื่อพ่อ อาชีวะสมาณฉันท์"
Created by technoadmin in 11/9/2016 3:33:57 PM
ณ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.09 น.
การประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงาน หลังจาก MOU ไปแล้ว
Created by technoadmin in 10/17/2016 3:16:50 PM
เมือวันที่ 17 ตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา รามอินทรา
คณะผู้บริหารและข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมลงนามน้อมเกล้าถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามม
Created by technoadmin in 10/17/2016 2:39:29 PM
เมื่อวันจันทร์ที่ 1 7 ตุลาคม 2559 เวลา 8.00 น.
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามและวิเคราะห์ผลการใช้ระบบงานศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา
Created by host in 9/27/2016 4:28:42 PM
ระหว่างวันที่23-24 กันยายน 2559 ณ โรงแรมนูโวซิตี้ บางลำพู กรุงเทพมหานคร
พิธีลงนามความร่วมมือ ระหว่างคณะกรรมการสานพลังประชารัฐ การยกระดับคุณภาพวิชาชีพ E2 (Competitive Workforce) โดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และ บริษัท
Created by host in 9/19/2016 4:55:11 PM
ในวันที่ 19 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุมราชวัลลภ ชั้น 2 อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ
การให้บริการ one stop-technology platform
Created by host in 9/19/2016 4:17:59 PM
บรรยายโดย บ.ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด วันที่ 16 กันยายน 2559 ณ สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชี...
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา จึงเห็นควรให้มีการจัดฝึกอบรมการเข้าใช้ระบบงานศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา ระดับสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.255
Created by technoadmin in 8/29/2016 4:10:17 PM
รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 25-26 สิงหาคม 2559 ฝึกอบรมให้กับสถานศึกษาในภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคตะวันออกและกทม...
แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม Dijital Thailand
Created by host in 8/22/2016 3:50:50 PM

ฝึกอบรมการเข้าใช้ระบบงานศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา ระดับสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
Created by host in 8/22/2016 2:07:19 PM
รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 22-23 สิงหาคม 2559 ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
นาย วณิชย์ อ่วมศรี รองเลขาธิการ คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมแสดงความยินดี กับ นาย กรศิษฎ์ ภัคโชตานนท์ ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ) ในโอ
Created by technoadmin in 7/15/2016 3:22:05 PM
ณ ห้องประชุมสำนักผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย วัน ศุกร์ ที่ 15 กรกฎาคม 2559 เวลา 08.00-09...

More
บริการข้อมูลข่าวสารลงเว็บไซต์_พาณี
ประชาสัมพันธ์และเสนอชื่อบุคคลหรือองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริมปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ปี 2557
Created by technoadmin in 7/31/2014 10:58:51 AM
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณและเงินรางวัล ๆ ละ 25,000 บาท
ประชาสัมพันธ์การสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำเเหน่งเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (นักบริหาร ระดับสูง)
Created by technoadmin in 7/31/2014 10:49:23 AM
ตั้งแต่วันที่ 28 กรกฎาคม 2557 - 19 สิงหาคม 2557 ในวันและเวลาราชการ (08.30 - 16.30 น)
คุรุสภารับสมัครอบรมหลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมไทยและจรรยาบรรณของวิชาชีพฯ
Created by technoadmin in 7/28/2014 10:20:34 AM
หลักสูตรภาษาและวัฒธรรมไทยและจรรยาบรรณของวิชาชีพ สำหรับชาวต่างประเทศ ของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ครั...
รับสมัครอบรมหลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมไทยและจรรยาบรรณของวิชาชีพสำหรับ
Created by technoadmin in 5/14/2014 12:26:59 PM
ประกาศคุรุสภา เรื่อง รับสมัครอบรมหลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมไทยและจรรยาบรรณของวิชาชีพสำหรับชาวต่างชาติ ...
การขอใช้พื้นที่ Web Site ของ (สอศ.)
Created by technoadmin in 4/2/2012 8:08:34 PM
กติกาการขอใช้พื้นที่เว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการการจัดทำเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในวันพฤหัสบดี ที่ 14 มิถุนายน 2555 เวลา 08.30
Created by technoadmin in 6/13/2012 2:09:56 PM
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการการจัดทำเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

More