บริการข้อมูลข่าวสารลงเว็บไซต์

ข่าวสารศทอ
พิธีขอพรและรดน้ำดำหัวเนื่องในวันสงกรานต์ ๒๕๕๗
Created by technoadmin in 4/11/2014 9:22:35 AM
พิธีขอพรและรดน้ำดำหัวเนื่องในวันสงกรานต์ ๒๕๕๗
ผอ.ศทอ.ตรวจเยี่ยมโครงการอาชีวศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาชน “ตรวจรถก่อนใช้ ปลอดภัยแน่นอน เทศกาลสงกรานต์ ๒๕๕๗”
Created by technoadmin in 4/11/2014 10:35:11 AM
ผอ.ศทอ.ตรวจเยี่ยมโครงการอาชีวศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาชน “ตรวจรถก่อนใช้ ปลอดภัยแน่นอน เทศกาลสงกรานต์ ๒...
ผอ.ศทอ.ตรวจเยี่ยมโครงการอาชีวศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาชน “ตรวจรถก่อนใช้ ปลอดภัยแน่นอน เทศกาลสงกรานต์ ๒๕๕๗”
Created by technoadmin in 4/11/2014 10:35:45 AM
ผอ.ศทอ.ตรวจเยี่ยมโครงการอาชีวศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาชน “ตรวจรถก่อนใช้ ปลอดภัยแน่นอน เทศกาลสงกรานต์ ๒...
กิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่เนื่องในวันสงกรานต์
Created by technoadmin in 4/11/2014 9:19:15 AM
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษารดน้ำดำหัวผู้ใหญ่เนื่องในวันสงกรานต์
ประชุมเตรียมความพร้อมการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและปรับปรุงพัฒนาเว็บไซต์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา (V-Cop)
Created by technoadmin in 4/8/2014 9:08:30 AM
ประชุมเตรียมความพร้อมการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและปรับปรุงพัฒนาเว็บไซต์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัด...
ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดเก็บข้อมูลการพัฒนาของครูและบุคลากรอาชีวศึกษาผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ให้แก่ หัวหน้างานบุคลากรของสถานศึกษา จำนวน 421 แห
Created by technoadmin in 4/2/2014 2:28:32 PM
ประชุมเชิงปฏิบัติการการ จัดเก็บข้อมูลการพัฒนาของครูและบุคลากรอาชีวศึกษา ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน...
แจ้งการปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารสุข (ฉบับบที่ 19 )พ.ศ.2553
Created by technoadmin in 11/23/2012 11:49:13 AM
แจ้งการปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารสุข (ฉบับบที่ 19 )พ.ศ.2553
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมภายใต้งานโครงการพัฒนาบุคลากร ภาครัฐและเอกชนประจำปีงบประมาณ 2556
Created by technoadmin in 11/2/2012 2:38:22 PM
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมภายใต้งานโครงการพัฒนาบุคลากร ภาครัฐและเอกชนประจำปีงบประมาณ 2556 ในเดือนพ...
การดำเนินการตามกฎกระทรวงซึ่งออกตามความในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535
Created by technoadmin in 8/1/2012 10:33:33 AM
การดำเนินการตามกฎกระทรวงซึ่งออกตามความในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแ...
การป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรสายพันธ์ใหม่ 2012
Created by technoadmin in 10/22/2012 3:59:01 PM
ประกาศ องค์ความรู้ เรื่อง โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธ์ใหม่ 2012 (Novel coronavirus)

More
บริการข้อมูลข่าวสารลงเว็บไซต์_พาณี
การขอใช้พื้นที่ Web Site ของ (สอศ.)
Created by technoadmin in 4/2/2012 8:08:34 PM
กติกาการขอใช้พื้นที่เว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการการจัดทำเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในวันพฤหัสบดี ที่ 14 มิถุนายน 2555 เวลา 08.30
Created by technoadmin in 6/13/2012 2:09:56 PM
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการการจัดทำเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

More