บริการข้อมูลข่าวสารลงเว็บไซต์

ข่าวสารศทอ
ศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา (V-Cop) ร่วมกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี จัดฝึกอบรมการเข้าใช้ระบบงานศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา www.v-cop.net รองรับการพัฒนาระบบฐาน
Created by technoadmin in 7/24/2014 2:41:08 PM
อบรมการเข้าใช้ระบบงานศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา www.v-cop.net รองรับการพัฒนาระบบฐานข้อมูลใหม่ ให้กับผู้...
ประชุมการจัดทำเว็บไซต์สำนักอำนวยการ
Created by technoadmin in 7/17/2014 4:27:07 PM
สำนักอำนวยการ ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษาร่วมประชุมการจัดทำเว็บไซต์สำนักอำนวย...
อบรมการเข้าใช้ระบบงานศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา www.v-cop.net รองรับการพัฒนาระบบฐานข้อมูลใหม่
Created by technoadmin in 7/17/2014 11:32:52 AM
อบรมการเข้าใช้ระบบงานศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา www.v-cop.net รองรับการพัฒนาระบบฐานข้อมูลใหม่
ขอเชิญประชุม ผู้อำนวยการวิทยาลัยในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 77 แห่ง มีรายชื่อต่อไปนี้
Created by technoadmin in 7/16/2014 1:25:38 PM
ขอเชิญประชุม ผู้อำนวยการวิทยาลัยในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 77 แห่ง ดังเอกสารแนบ
ผอ.ศทอ.ตรวจเยี่ยมโครงการอาชีวศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาชน “ตรวจรถก่อนใช้ ปลอดภัยแน่นอน เทศกาลสงกรานต์ ๒๕๕๗”
Created by technoadmin in 4/11/2014 10:35:11 AM
ผอ.ศทอ.ตรวจเยี่ยมโครงการอาชีวศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาชน “ตรวจรถก่อนใช้ ปลอดภัยแน่นอน เทศกาลสงกรานต์ ๒...
พิธีขอพรและรดน้ำดำหัวเนื่องในวันสงกรานต์ ๒๕๕๗
Created by technoadmin in 4/11/2014 9:22:35 AM
พิธีขอพรและรดน้ำดำหัวเนื่องในวันสงกรานต์ ๒๕๕๗
ผอ.ศทอ.ตรวจเยี่ยมโครงการอาชีวศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาชน “ตรวจรถก่อนใช้ ปลอดภัยแน่นอน เทศกาลสงกรานต์ ๒๕๕๗”
Created by technoadmin in 4/11/2014 10:35:45 AM
ผอ.ศทอ.ตรวจเยี่ยมโครงการอาชีวศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาชน “ตรวจรถก่อนใช้ ปลอดภัยแน่นอน เทศกาลสงกรานต์ ๒...
กิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่เนื่องในวันสงกรานต์
Created by technoadmin in 4/11/2014 9:19:15 AM
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษารดน้ำดำหัวผู้ใหญ่เนื่องในวันสงกรานต์
ประชุมเตรียมความพร้อมการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและปรับปรุงพัฒนาเว็บไซต์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา (V-Cop)
Created by technoadmin in 4/8/2014 9:08:30 AM
ประชุมเตรียมความพร้อมการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและปรับปรุงพัฒนาเว็บไซต์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัด...
ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดเก็บข้อมูลการพัฒนาของครูและบุคลากรอาชีวศึกษาผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ให้แก่ หัวหน้างานบุคลากรของสถานศึกษา จำนวน 421 แห
Created by technoadmin in 4/2/2014 2:28:32 PM
ประชุมเชิงปฏิบัติการการ จัดเก็บข้อมูลการพัฒนาของครูและบุคลากรอาชีวศึกษา ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน...

More
บริการข้อมูลข่าวสารลงเว็บไซต์_พาณี
คุรุสภารับสมัครอบรมหลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมไทยและจรรยาบรรณของวิชาชีพฯ
Created by technoadmin in 7/28/2014 10:20:34 AM
หลักสูตรภาษาและวัฒธรรมไทยและจรรยาบรรณของวิชาชีพ สำหรับชาวต่างประเทศ ของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ครั...
รับสมัครอบรมหลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมไทยและจรรยาบรรณของวิชาชีพสำหรับ
Created by technoadmin in 5/14/2014 12:26:59 PM
ประกาศคุรุสภา เรื่อง รับสมัครอบรมหลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมไทยและจรรยาบรรณของวิชาชีพสำหรับชาวต่างชาติ ...
การขอใช้พื้นที่ Web Site ของ (สอศ.)
Created by technoadmin in 4/2/2012 8:08:34 PM
กติกาการขอใช้พื้นที่เว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการการจัดทำเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในวันพฤหัสบดี ที่ 14 มิถุนายน 2555 เวลา 08.30
Created by technoadmin in 6/13/2012 2:09:56 PM
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการการจัดทำเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

More