ประกาศคำชี้แจงของหัวหน้า คสช.

ประกาศคำชี้แจงของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

 TitleDescription
ประกาศคำชี้แจงของหัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติประกาศคำชี้แจงของหัวหน้า คสช.ที่มีต่อประชาชนในรายการ"คืนความสุขให้คนในชาติ"เมื่อวันศุกร์ที่ 19 กันยาน 2557
ประกาศคำชี้แจงของหัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติประกาศคำชี้แจงของหัวหน้า คสช.ที่มีต่อประชาชนในรายการ"คืนความสุขให้คนในชาติ"เมื่อวันศุกร์ที่ 12 กันยายน 2557
ประกาศคำชี้แจงของหัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติประกาศคำชี้แจงของหัวหน้า คสช.ที่มีต่อประชาชนในรายการ"คืนความสุขให้คนในชาติ"เมื่อวันศุกร์ที่ 5 กันยายน 2557
ประกาศคำชี้แจงของหัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติประกาศคำชี้แจงของหัวหน้า คสช.ที่มีต่อประชาชนในรายการ"คืนความสุขให้คนในชาติ"เมื่อวันศุกร์ที่ 29 สิงหาคม 2557
ประกาศคำชี้แจงของหัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติประกาศคำชี้แจงของหัวหน้า คสช.ที่มีต่อประชาชนในรายการ"คืนความสุขให้คนในชาติ"เมื่อวันศุกร์ที่ 22 สิงหาคม 2557
ประกาศคำชี้แจงของหัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติประกาศคำชี้แจงของหัวหน้า คสช.ที่มีต่อประชาชนในรายการ"คืนความสุขให้คนในชาติ"เมื่อวันศุกร์ที่ 15 สิงหาคม 2557
ประกาศคำชี้แจงของหัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติประกาศคำชี้แจงของหัวหน้า คสช.ที่มีต่อประชาชนในรายการ"คืนความสุขให้คนในชาติ"เมื่อวันศุกร์ที่ 8 สิงหาคม 2557
ประกาศคำชี้แจงของหัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติประกาศคำชี้แจงของหัวหน้า คสช.ที่มีต่อประชาชนในรายการ"คืนความสุขให้คนในชาติ"เมื่อวันศุกร์ที่ 1 สิงหาคม 2557
ประกาศคำชี้แจงของหัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติประกาศคำชี้แจงของหัวหน้า คสช.ที่มีต่อประชาชนในรายการ"คืนความสุขให้คนในชาติ"เมื่อวันศุกร์ที่ 25 กรกฎาคม 2557
ประกาศคำชี้แจงของหัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติประกาศคำชี้แจงของหัวหน้า คสช.ที่มีต่อประชาชนในรายการ"คืนความสุขให้คนในชาติ"เมื่อวันศุกร์ที่ 18 กรกฎาคม 2557
ประกาศคำชี้แจงของหัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติประกาศคำชี้แจงของหัวหน้า คสช.ที่มีต่อประชาชนในรายการ"คืนความสุขให้คนในชาติ"เมื่อวันศุกร์ที่ 27 มิถุนายน 2557
ประกาศคำชี้แจงของหัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติประกาศคำชี้แจงของหัวหน้า คสช.ที่มีต่อประชาชนในรายการ "คืนความสุขให้คนในชาติ"เมื่อวันศุกร์ที่20 มิถุนายน 2557

ข้อสั่งการของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

 Title Description
ข้อสั่งการของคณะรักษาความสงบแห่งชาติDownloadในคราวประชุมคณะรักษาความสงบแห่งชาติเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2557

คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

 TitleDescription
แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อทำหน้าที่ติดตามและรายงานคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่ 954/2557