สวัสดีปีใหม่ 2557

สวัสดีปีใหม่ 2557 เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

สวัสดีปีใหม่ ขอให้คนอาชีวะร่วมกันสร้างความสุขเพื่อให้พวกเราและคนรอบข้างมีความสุขมากๆ ตลอดไป.

ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์