วีดีโอประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ข่าวศึกษา

สมัครขอรับทุนการศึกษา “เด็กช่าง สร้างชาติ” โครงการ SCG Sharing the Dream โดยมูลนิธิเอสซีจีสำหรับนักเรียน ม.3 ที่เรียนต่ออาชีวะสาขาช่างอุตสาหกรรม 
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม  1.เอกสารประกอบการศึกษาชุดที่ 1 (วีดีโอPersent)
                                            2.เอกสารประกอบการศึกษาชุดที่2
                                            3.เอกสารประกอบการศึกษาชุดที่3
                                            4.เอกสารประกอบการศึกษาชุดที่4

นิทานสอนใจ สนับสนุน“เด็กช่าง สร้างชาติ” โครงการ SCG Sharing the Dream โดยมูลนิธิเอสซีจีสำหรับนักเรียน ม.3 ที่เรียนต่ออาชีวะสาขาช่างอุตสาหกรรม