“สถานศึกษาต้นแบบทวิภาคี สานพลังประชารัฐ” (Excellent Model School) วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

วันที่: 28/01/2017 สร้างโดย: pradmin
  วันนี้ (27มกราคม 2560) นายวณิชย์  อ่วมศรี  รองเลขาธิการคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา เป็นประธานงานเปิดบ้านสถานศึกษา และสถานประกอบการ โครงการ “สถานศึกษาต้นแบบ  ทวิภาคี สานพลังประชารัฐ” หรือ “Excellent Model School” โดยมีสาขาที่มีความโดดเด่นและได้รับความร่วมมือจากภาคเอกชนในการจัดการเรียนการสอน คือ สาขาช่างอากาศยาน โดยบริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาเมคคาทรอนิกส์ และสาขาเครื่องมือวัดและควบคุม โดยบริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์  โดยมี นายภวัต  เลิศมุดา  รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ให้เกียรติร่วมงาน พร้อมด้วย  นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส หัวหน้าคณะภาคเอกชน คณะกรรมการสานพลังประชารัฐ E2 นายทองสุข ชมภูนุช รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายช่างซ่อมบำรุง บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) พร้อมทั้งมีนักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง และผู้ที่สนใจศึกษาต่อสายอาชีวศึกษา เข้าร่วมชมงานและเยี่ยมชมนิทรรศการของนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบที่จัดขึ้นในงานครั้งนี้ด้วย                                                                                                             กลุ่มประชาสัมพันธ์ 27 มกราคม 2560