รายละเอียดภาระกิจผู้บริหาร

 พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓ | 140
 

ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ
ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓
โดยมี นายมณฑล ภาคสุวรรณ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นายอรรถพล สังขวาสี รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด สอศ. ร่วมพิธี ณ บริเวณสนามหญ้ากระทรวงศึกษาธิการ 

 

////////////////////////////////////

ประชาสัมพันธ์ สอศ. / ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓

 

 
 

เอกสารแนบ