รายละเอียดภาระกิจผู้บริหาร

 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร | 27
 

ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และนายยศพล เวณุโกเศศ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ บริเวณท้องสนามหลวง

 

กลุ่มประชาสัมพันธ์ สอศ. / 14 ตุลาคม 2563

 
 

เอกสารแนบ