รายละเอียดภาระกิจผู้บริหาร

 การประชุมการดำเนินงานของสถาบันการอาชีวศึกษาและสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร | 141
 

              การประชุมการดำเนินงานของสถาบันการอาชีวศึกษาและสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร

                                       

              นายณรงค์ แผ้วพลสง เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานการประชุมการดำเนินงานของสถาบันการอาชีวศึกษาและสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร โดยมี ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาและสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 5 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

กลุ่มประชาสัมพันธ์ สอศ. / 25 มิถุนายน 2563

 
 

เอกสารแนบ

 
https://pornhubka.xyz https://pornious.xyz https://envaporn.xyz https://pornblon.xyz https://indianpornsex.xyz