รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

สอศ.จัดประชุมการมอบนโยบายขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้
Created by pradmin on 23/2/2564 15:33:50


สอศ.จัดประชุมการมอบนโยบายขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้

           ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ดร.อรรถพล  สังขวาสี รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเป็นประธานการประชุมออนไลน์ (VDO Conference) “การมอบนโยบายขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้” โดยมี นายราตรีสวัสดิ์ ธนานันต์ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้งผู้อำนวยการสถานศึกษา/รองผู้อำนวยการสถานศึกษาเขตพัฒนาพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าร่วมประชุม  ณ ห้องประชุม ๔ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

#Prสอศ.

print
Sort by: