รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

 อาชีวะพัฒนาฝีมือบุคลากร สาขาช่างแอร์ ร่วมกับ บริษัท อีมิแน้นท์แอร์ (ประเทศไทย) จำกัด | 69
 

     สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดการฝึกอบรมเทคโนโลยีด้านเครื่องปรับอากาศระบบ VRF และเทคนิคการสอนด้วย VR Installations
ระหว่างวันที่ 17-20 พฤศจิกายน 2563 ณ ศูนย์ฝึกอบรม บริษัท อีมิแนนท์แอร์ (ประเทศไทย) จำกัด จ.เชียงใหม่


    ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมกับ บริษัท อีมิแน้นท์แอร์ (ประเทศไทย) จำกัด เปิดการฝึกอบรมเทคโนโลยีด้านเครื่องปรับอากาศระบบ VRF ซึ่งเป็นเทคโนโลยีระบบเครื่องปรับอากาศสมัยใหม่ และเทคนิคการสอนด้วย VR Installations เป็นเกมฝึกติดตั้งเครื่องปรับอากาศเกมแรกของโลก เพื่อพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร ในสาขาเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น ของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ซึ่งบริษัทฯ ได้ให้การสนับสนุนเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยีและครูฝึก การฝึกอบรมครั้งนี้ มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 54 คน โดยอาจารย์ผู้เข้ารับการอบรม สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียน นักศึกษา ให้มีวิชาชีพติดตัวสามารถนำความรู้ไปต่อยอดในการประกอบอาชีพในอนาคตต่อไป โดยในการฝึกอบรมครั้งนี้ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรม จะได้รับเกียรติบัตรจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา บริษัท อีมิแน้นท์แอร์ (ประเทศไทย) จำกัด และจากกรมพัฒนาฝีมือ 

    ด้านนายสง่า แต่เชื้อสาย ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือ กล่าวต่อไปว่า การอบรมในครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษาทางสายวิชาชีพ ให้มีศักยภาพนำไปสู่การผลิตและพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพในสาขาเครื่องปรับอากาศและทำความเย็น สามารถนำความรู้ที่ได้ ไปสอนนักเรียน นักศึกษา เพื่อเป็นกำลังสำคัญของประเทศต่อไป

    นายสุรชัย  วงศ์สวัสดิ์ ผู้จัดการฝ่ายเทคนิค บริษัทอีมิแน้นท์แอร์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวเพิ่มเติมว่า เครื่องปรับอากาศระบบ VRF ของ บริษัท อีมิแน้นท์แอร์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นเทคโนโลยีเครื่องปรับอากาศที่สามารถปรับปริมาณการจ่ายสารทำความเย็นตามภาระความร้อนที่ได้รับในพื้นที่นั้นๆ โดยจะแตกต่างจากเครื่องปรับอากาศทั่วไปตรงที่คอยล์ร้อนหนึ่งตัวสามารถทำงานควบคู่กับแฟนคอยล์ได้หลายตัว ถ้าต้องการเพิ่มขนาดการทำความเย็นก็สามารถที่จะต่อพ่วงคอยล์ร้อนเพิ่มขึ้นให้เหมาะสมในระบบน้ำยาเดียวกัน เนื่องจากระบบปรับอากาศนี้ใช้คอยล์ร้อนจำนวนน้อยจึงเหมาะสมกับอาคารพาณิชย์หรือที่อยู่อาศัยที่มีพื้นที่ภายนอกจำกัด ต้องการความสวยงาม อีกทั้งยังสามารถควบคุมอุณหภูมิแต่ละพื้นที่แยกกันได้อย่างอิสระ แม่นยำ และใช้พลังงานน้อยที่สุด

//////////////////////////////
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สอศ.
17 พฤศจิกายน 2563
 

 
 

เอกสารแนบ