รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

 อาชีวะเฝ้าติดตามสถานการณ์พายุฝนใกล้ชิด พร้อมหนุนช่วยชุมชน   | 71
 

อาชีวะเฝ้าติดตามสถานการณ์พายุฝนใกล้ชิด พร้อมหนุนช่วยชุมชน  

           วันนี้ (12 ตุลาคม 2563 ) ดร. สุเทพ  แก่งสันเทียะ  เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคปากช่อง และชุมชนใกล้เคียงในจังหวัดนครราชสีมา ที่ได้รับผลกระทบจากพายุหลิ่นฟา ซึ่งเป็นพายุระดับดีเปรสชั่น เมื่อช่วงวันที่  9 -11 ที่ผ่านมา ซึ่งแม้ขณะนี้พายุดังกล่าว ได้อ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศแต่ยังส่งผลกระทบให้มีฝนตกหนักในภาคตะวันออกและตอนล่างของภาคตะวันออกเฉียงเหนือในหลายจังหวัด 
               

               เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวถึงสถานการณ์น้ำท่วมและการเตรียมการของสถานศึกษา   ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ว่าได้รับนโยบายจากนายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เพื่อสอศ.ได้นำโครงการ fix it center เข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มศักยภาพแต่กำกับให้นักเรียน นักศึกษา มีความปลอดภัย ในการดูแลช่วยเหลือชุมชน ซึ่ง สอศ. ได้กำชับสถานศึกษาทุกแห่งร่วมติดตาม และเฝ้าสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และออกช่วยเหลือผู้ประสบภัย  โดยสถานศึกษาในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ และไม่ได้รับผลกระทบ ได้ดำเนินการเปิดศูนย์ประสานงานให้บริการความช่วยเหลือชุมชน หน่วยงาน ฯลฯ จำนวน  17 ศูนย์ ได้แก่วิทยาลัยการอาชีพ (วก.)สอยดาว วิทยาลัยเทคนิค (วท.) ปากช่อง วท.ปักธงชัย วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง  วท.ราชบุรี วก. ปากท่อ วก.นาทวี วก.สังขละ วท.สุรินทร์ วก.ท่าตูม วก.ศีขรภูมิ วก.ปราสาท วิทยาลัยสารพัดช่าง (วช.) สุรินทร์ วท.อุตรดิตถ์ จำนวน 2 ศูนย์ และ วก.รัตนประสิทธิ์วิทย์ จำนวน 2 ศูนย์  โดยขณะที่ยังมีน้ำท่วมขัง ก็จะเป็นลักษณะของการช่วยขนย้าย และอพยพสิ่งของเครื่องใช้ อำนวยความสะดวกในการประสานงาน และเป็นที่พักพิงชั่วคราว ทั้งนี้หากเมื่อสถานการณ์น้ำท่วมขังในพื้นที่ลดลงสามารถเข้าพื้นที่ได้สะดวก 
               

               ส่วนสถานศึกษาในสังกัด สอศ. ได้สำรวจความเสียหายเบื้องต้นจากผลกระทบน้ำท่วมพื้นที่ต่าง ๆ ข้อมูล  ณ วันที่ 11 ตุลาคม 2563 มีสถานศึกษาทั้งหมด 36  แห่ง ใน   23  จังหวัด  ได้แก่กาญจนบุรี ขอนแก่น จันทบุรี ชลบุรี ชุมพร ตรัง ตราด นครปฐม นครราชสีมา นครศรีธรรมราช บุรีรัมย์ ปัตตานี พะเยา ยะลา พัทลุง ภูเก็ต ราชบุรี เลย สงขลา สระแก้ว  สุรินทร์  และอุตรดิตถ์ รวมความเสียหายกว่า 12,000,000 บาท โดยมีทั้งทีเสียหายมากและเสียหายบางส่วน  ได้แก่ ระบบไฟฟ้า บ้านพักครู อาคารเรียน อาคารอำนวยการ เสียหาย ฝ้าเพดาน หลังคาโรงอาหาร และครุภัณฑ์การเรียนการสอน เช่นคอมพิวเตอร์ เป็นต้น  
              

                                                                                                กลุ่มประชาสัมพันธ์ สอศ. / 12 ตุลาคม 2563 

 
 

เอกสารแนบ