รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

  เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้ร่วมเป็นเกียรติเปิดงานการอบรมผ่านระบบออนไลน์ ในหัวข้อ “การใช้งานแพลตฟอร์ม เพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษาและการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ VLEARN”ณ ห้อง Web Studio Room ชั้น 1 อาคาร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา (รามอินทรา) | 204
 

สามารถดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ Youtube Rchannel https://www.youtube.com/watch?v=v50kmRrGTz0  และสามารถดาวน์โหลดข้อมูล เพิ่มเติมได้ที่ QRCode ด่านล่างนี้

  

 

 
 

เอกสารแนบ

 
cuckold porn blow job video xxx porn video webcam porn amateur