รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

 รมว.ศธ. มอบนโยบาย เพื่อยกระดับคุณภาพอาชีวศึกษา | 331
 

                      
กระทรวงศึกษาธิการ ผลักดันอาชีวศึกษา ขับเคลื่อนงาน  โดยดำเนินการในรูปแบบความร่วมมือระหว่างสถานประกอบการชั้นนำ กับอาชีวศึกษาภาครัฐ
    เมื่อวันที่ 23 ก.ค. 63 นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายการขับเคลื่อนการดำเนินงานความร่วมมือระหว่างสถานประกอบการชั้นนำ กับอาชีวศึกษาภาครัฐ เพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนอาชีวศึกษา ให้มีทักษะความเชี่ยวชาญ ซึ่งจะได้รับการรับรองจากสถานประกอบการ และเข้าสู่ตลาดสากลได้ตามความต้องการ
    นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  กล่าวต่อไปว่า อาชีวะคือแกนหลักของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และมีโอกาสที่จะเสริมศักยภาพ ในการแข่งขันของประเทศ ซึ่งโครงการความร่วมมือนี้ จะทำให้ผู้เรียนได้มีความรู้ตรงตามสายอาชีพอย่างเข้มข้น และมีความเข็มแข็ง ทั้งยังสามารถคิดนอกกรอบได้ โดยเชื่อมั่นว่า จะเป็นการร่วมลงทุนอย่างคุ้มค่า และมีประสิทธิภาพ 
     ด้านนายณรงค์ แผ้วพลสง เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวว่า โครงการความร่วมมือระหว่างสถานประกอบการชั้นนำ กับอาชีวศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพ ของสถานศึกษา เกิดจากวิสัยทัศน์ ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในวันนี้เรามี 21 สถานศึกษาภาครัฐ 23 สถานประกอบการ ใน 8 กลุ่ม วิชาชีพ ได้แก่ 3D, P-tech, Networking, Industrial Robotics, Aviation, Robot, Programing, Digital Marketing จะดำเนินการขับเคลื่อน และสานต่อนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ เป็นการผลักดันการต่อยอดองค์ความรู้ และขยายกำลังคนอาชีวศึกษา
///////////////////////////////////////////////////
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สอศ. 23 ก.ค. 63
 

 
 

เอกสารแนบ

 
https://pornhubka.xyz https://pornious.xyz https://envaporn.xyz https://pornblon.xyz https://indianpornsex.xyz