รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน สอศ. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ | 125
 

พิธีเปิด โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน สอศ. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓​

                                       

                                        
                                                                                
นายอรรถพล สังขวาสี ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีนายกิตติธัช สันธานเดชา ผู้อำนวยการกลุ่มประเมินผล กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการฯ

ประชาสัมพันธ์ สอศ. / 16 กรกฎาคม 2563

 
 

เอกสารแนบ

 
https://pornhubka.xyz https://pornious.xyz https://envaporn.xyz https://pornblon.xyz https://indianpornsex.xyz