รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

 สอศ.ส่งมอบ“กระเป๋าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตรแบบเคลื่อนที่” ให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย | 86
 

             

              สอศ.ส่งมอบ“กระเป๋าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตรแบบเคลื่อนที่” ให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

                                          

ฺ               ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นายจรัญ คำเงิน ผู้ช่วยผู้ว่าการบริหารจัดการความยั่งยืน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมเป็นประธานในพิธีส่งมอบสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อการเกษตร  “กระเป๋าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตรแบบเคลื่อนที่” จำนวน 20 ใบ จากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  โดยมี นายสง่า แต่เชื้อสาย ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือ นายชัยมงคล เสนาสุ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา นายแสวง ทาวดี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน และผู้บริหารการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมงานในพิธี  ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 15  อาคาร ท.103 สำนักงานกลาง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ซึ่งสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อการเกษตร “กระเป๋าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตรแบบเคลื่อนที่” เป็นผลงานสิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับประเทศ ในประเภทที่ 7 ในโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปี 2561 เพื่อนำไปใช้ในการเกษตรแบบเคลื่อนที่ ในพื้นที่ห่างไกลในภาคเกษตรครัวเรือน ที่ไฟฟ้าเข้าไม่ถึง และสามารถใช้งานได้อย่างอเนกประสงค์ ตอบโจทย์ ครอบคลุมกิจกรรมหลักของเกษตรกรได้อย่างมีประสิทธิภาพ#prสอศ.
                    
                                            
                                             


                                  //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
                                                                                               กลุ่มประชาสัมพันธ์
                                                                                              29 มิถุนายน 2563
                                     

 
 

เอกสารแนบ

 
https://pornhubka.xyz https://pornious.xyz https://envaporn.xyz https://pornblon.xyz https://indianpornsex.xyz