รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนผ่านทางทีวีดิจิตอล ทางช่อง 53 | 1191
 

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนผ่านทางทีวีดิจิตอล ทางช่อง 53 สามารถรับชมได้ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป 
ทั้งนี้ ท่านสามารถรับชมช่องการศึกษาใหม่ทั้ง 17 ช่อง ผ่านทางทีวีดิจิตอลได้ โดยการปรับจูนเครื่องรับของท่าน ซึ่งสามารถศึกษารายละเอียดการจูนทีวีดิจิตอลได้จาก www.nbtc.go.th/tune (กรณีดาวเทียมให้ปิดและเปิดเครื่องใหม่ในเวลา 00.01 น. ของวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 สำหรับเคเบิล และ iptv ผู้ให้บริการจะทำการปรับสัญญาณเพื่อให้รับชมได้ในเวลาเดียวกัน)

เอกสารประกอบเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ  

 
 

เอกสารแนบ

 
https://pornhubka.xyz https://pornious.xyz https://envaporn.xyz https://pornblon.xyz https://indianpornsex.xyz