รายละเอียดข่าวจัดซื้อจัดจ้่างสถานศึกษา

 ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก เรื่อง ประกวดราคาเช่าคอมพิวเตอร์สำหรับการจัดการเรียนการสอน จำนวน 50 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราครอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | 550
 

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก เรื่อง ประกวดราคาเช่าคอมพิวเตอร์สำหรับการจัดการเรียนการสอน จำนวน 50 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราครอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 
 

เอกสารแนบ

 
https://pornhubka.xyz https://pornious.xyz https://envaporn.xyz https://pornblon.xyz https://indianpornsex.xyz